Dušan Brada

Fitness je cesta a já mám vizi, mám plán, mám disciplínu, mám znalosti i zkušenosti. Chci tohle všechno využít, abych tě vedl tvou vlastní cestou, ať svítí slunce nebo kolem zuří bouře. Protože využití koučování není přiznáním slabosti, ale uznáním vlastního potenciálu.

Dušan Brada

Fitness je cesta a já mám vizi, mám plán, mám disciplínu, mám znalosti i zkušenosti. Chci tohle všechno využít, abych tě vedl tvou vlastní cestou, ať svítí slunce nebo kolem zuří bouře. Protože využití koučování není přiznáním slabosti, ale uznáním vlastního potenciálu.

Karate, basketball, fitness, hokejbal, crossfit, funkční fitness. To je má sportovní minulost. Sport byl, je i bude mou vášní a porozumění tomu, co posouvá výkon na vyšší úroveň je mou posedlostí. Mám technické vzdělání a 12-ti letou praxi jako technolog, programátor ve strojírenství, což mi dalo analytické a kritické myšlení. Zlomem, který mne přivedl na dráhu trenéra, bylo objevení OPEX fitness a jeho filozofie, se kterou jsem se ztotožňoval. 

Dalším důležitým bodem bylo setkání s Michalem Bohumelem na MBT athlet campu, což mne utvrdilo v tom, jak je důležité se neustále vzdělávat. Absolvoval jsem DNS sport podle Prof. Koláře, Assessment, Program Design, Nutrition, Lifestyle coaching, Bussiness system v rámci OPEX fitness CCP. Jako trenér nahlížím na klienta dvojí optikou. Za prvé z globálu, abych ho zasadil do prostředí, kde žije a kam dlouhodobě směřuje a pomáhal mu na jeho cestě, nejen pomocí fitness. 

Za druhé, je třeba se soustředit na jednotlivé detaily a individuální odlišnosti jedince v jeho pohybu, adaptaci na tréninkové podměty a jiné. Považuji za vlastní se neustále posouvat vpřed jako trenér, sportovec i jako člověk. Studovat nové poznatky, čerpat z praxe, být trpělivý, pracovitý a cílevědomý. Stejné hodnoty se snažím vštípit i svým klientům. Věřím, že tak lze nejlépe posunout vaše fitness (život) na vyšší úroveň a zároveň žít bohatší a delší život mimo tělocvičnu.